SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

UPDATE ON THE SEASONAL COVER OVER THE HOLIDAY PERIOD As we welcome the holiday season once again it is Santam’s view to provide you with this year’s underwriting position overthis period. We always aim to remain consistent with our underwriting approach and even more...
SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

SEISOENSDEKKING GEDURENDEDIE VAKANSIETYD

NUUS OOR SEISOENSDEKKING GEDURENDE DIE VAKANSIETYD Die vakansietyd is weer op hande en Santam wil jou graag inlig omtrent die onderskrywingsituasie gedurende hierdietydperk. Ons poog altyd om konsekwent in ons onderskrywingsbenadering te wees, en dit geld selfs meer...
Hot Topic Geysers

Hot Topic Geysers

The hot topic for today is Geyser and Solar Geysers Let us look at the type of geysers: Electrical (Conventional geyser) Solar Geyser complete with system & panels Electrical geyser with solar panels COVER FOR GEYSERS Electrical / Solar Geyser Bursting only Add...