SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

UPDATE ON THE SEASONAL COVER OVER THE HOLIDAY PERIOD As we welcome the holiday season once again it is Santam’s view to provide you with this year’s underwriting position overthis period. We always aim to remain consistent with our underwriting approach and even more...
SEASONAL COVER OVER THEHOLIDAY PERIOD

SEISOENSDEKKING GEDURENDEDIE VAKANSIETYD

NUUS OOR SEISOENSDEKKING GEDURENDE DIE VAKANSIETYD Die vakansietyd is weer op hande en Santam wil jou graag inlig omtrent die onderskrywingsituasie gedurende hierdietydperk. Ons poog altyd om konsekwent in ons onderskrywingsbenadering te wees, en dit geld selfs meer...